OTOTO DESIGN 意大利面条塔/Spaghetti Tower

  • A+
所属分类:厨房

这是一款面条塔,有四种大小开口,方便满足不同的吃货。

产品信息:

国家:以色列

品名:意大利面条储存塔/spaghetti tower

尺寸:8x8x36cm

意大利面条储存塔/spaghetti tower
意大利面条储存塔/spaghetti tower
意大利面条储存塔/spaghetti tower
意大利面条储存塔/spaghetti tower

  • 微信小程序
  • weinxin
  • 微信公众号
  • weinxin
鳄鱼湾创意营